AAA Quickscan (voor senioren)

De Aortastichting werkt samen met een aantal echocentra in Nederland, waaronder Echopraktijk De Linde, om het voor iedereen mogelijk te maken om een AAA-quickscan te laten maken. De uitslag van de scan krijgt u mee naar huis om met uw huisarts te bespreken.

De AAA-quickscan is een eenvoudige echo-meting van de buikslagader. Deze echografie is vooral bekend vanwege de toepassing bij zwangerschapscontrole. Hierbij wordt dezelfde techniek gebruikt om het ongeboren kind en de baarmoeder zichtbaar te maken. Een echo-onderzoek is volstrekt ongevaarlijk en u voelt er nauwelijks iets van. U ligt op een onderzoeksbank, waarbij alleen uw buik ontbloot hoeft te worden. Voor een goed meet-resultaat wordt een gel gebruikt als contact tussen de echo-kop en de buik. Om het onderzoek goed te kunnen verrichten, is het gunstig wanneer u tevoren bij voorkeur nuchter bent of hooguit een lichte maaltijd hebt gebruikt.

Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier en u krijgt de resultaten direct mee om zonodig te bepreken met uw huisarts. De kosten zijn 40,- en worden momenteel (nog) niet door de ziektekostenverzekering vergoed.

In sommige gevallen (1 tot 2%) kan bij echografisch onderzoek de aorta niet of slecht worden gemeten, bijvoorbeeld wegens aanwezigheid van darmgas of bij obesitas. In dat geval kunt u overleggen met uw huisarts om een verwijzing te krijgen naar een ziekenhuis om de aorta in de buik alsnog op een andere wijze te kunnen meten.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de site van de Aortastichting:

www.aortastichting.nl